Za pregovore

O cijeni i rokovima za konačno plaćanje može se pregovarati. Kupoprodajna cijena po dogovoru.
Pošalji ovo prijatelju