Nije specificirano

Nije precizirano može li se pregovarati o cijeni. Mogućnost obročnog plaćanja nije navedena.
Pošalji ovo prijatelju